Våra tjänster

Delta är huvudsakligen verksam inom byggbranschen, men vi utför även arbeten för privatpersoner. Vi tar hand om alla typer av markarbeten från grunden. Företaget har egna grävmaskiner och utför schaktarbeten, VA-arbeten, dräneringsarbeten och finplanering. För att se vad vi har att erbjuda se nedanstående:

Markanläggningar

Vi utför:
 • Schaktarbeten
 • Grundarbeten
 • Dräneringsarbeten
 • Vägarbeten
 • Vatten- och avloppsarbeten

Skötsel och underhåll

Vi utför:
 • Gräsklippning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Städning

Trädgårdsanläggningar

Vi utför:
 • Stenarbeten
 • Murar
 • Granitarbeten
 • Gatsten
 • Plattläggningar
 • Asfaltering
 • Växter
 • Lekplatser
 • Snickeri