Swedbanks Huvudkontor

Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg.

Arbetet utfördes under 2013-2014.

Finplanering runt byggnaden: granithällar, trappor, smågatstensytor, planteringar m.m.