Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

KTH Entré och Arkitekturskolan i Stockholm.

Arbetet utfördes under 2014-2015.

Finplanering runt byggnaden: Smågatstensytor, trappor, murar, plattor och planteringar m.m.