Långa Raden

Långa raden, nuvarande Hotell Skeppsholmen i Stockholm.

Arbetet utfördes 2008-2009.

Totalrenovering av mark runt byggnaden: Kallmurar, gatstensytor, trappor, naturstensplattor, planteringar m.m.