Kv. Skohornet

Kvarter Skohornet ligger i Solberga, Stockholm.

Arbetet utfördes 2008-2009.

Totalrenovering av gårdar: Plattor, kantsten, trappor, murar, parkeringar, lekplatser och planteringar m.m.