Kv. Bäverdalen

Kv. Bäverdalen, Rågsved.

Arbetet utfördes 2006-2007.

Totalrenovering mark runt bostadshus: Vägar, parkeringar, plattor, trappor, kantstenar, lekplats, gräsytor och planteringar m.m.